Skyscraper large
صفحه نویسنده
شادان
هاشمی

حاشیه نشینی اجباری دختران

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در نظر بسیاری از جامعه شناسان فرهنگی چنین آمده است که الگوی جنسیتی، از کهن ترین الگوهای فرهنگیِ شکل دهنده  و تفکیک کننده ی رفتار آدمیان به شمار می رود. الگوهایی که منجر به شکل گیری دو جنسیت متفاوت با خصوصیات متفاوت شده است. خصوصیات جنسیتی مردانه و زنانه، اگرچه از یک فرهنگ به فرهنگ...
حاشیه نشینی اجباری دختران

میراث عظیم کودکان جنگ

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
آنچه که در صدر خبرها می آید، تیتر روزنامه ها می شود و بر سر زبان ها می افتد، خبر حمله ی کشوری به کشور دیگر و یا درگیری های داخلی در یک کشور بر سر مسائلی چون نژاد، قومیت، قدرت و ... است. دو طرف درگیری برای دستیابی و یا حفظ منافع خود آتش جنگ را روشن می کنند و واکنش افراد و نهادهای مسئول...
میراث عظیم کودکان جنگ

الف+عین+دام

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در سال 1994، هنگامی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، فعالان حقوق کودک بر این باور بودند که این اقدام می تواند پایانی باشد بر سیر اعدام کودکان در سالهای قبل. اما اعدام منوچهر طاهریان در سال بعد، نشان داد که هنوز تا توقف کامل این امر، راه زیادی باقی است. بنابر آمار رسمی سازمان...
الف+عین+دام

کودک، فقر و نابرابری

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
درصد بالایی از افراد در جهان طبق معیارهای بین المللی فقیر محسوب می شوند. فقر و شرایطی که به تبع آن بر فرد تحمیل می شود، بر جنبه های مختلف زندگی افراد، تاثیر غیرقابل انکاری دارد که آثار سوء اجتماعی نیز از تبعات آن است. کودکان به دلیل موقعیت خاصشان، نسبت به این شرایط آسیب پذیرترند،...
کودک، فقر و نابرابری
Skyscraper large