Skyscraper large
صفحه نویسنده
شادان
هاشمی

سازمان بهزیستی کشور و رویکرد آن نسبت به کودکان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
سازمان بهزیستی کشور، از جمله نهادهای دولتی است که در سال 1359، از ادغام 16 سازمان و موسسه ی خیریه تشکیل شد. هدف این سازمان گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیش گیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه کم درآمد جامعه بوده است و همانگونه...
سازمان بهزیستی کشور و رویکرد آن نسبت به کودکان

فعالیت هایی از جنس مسکّن

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
تقابل و در عین حال در هم آمیختگی سهوی و یا عمدی مدام سازمان های خیریه ای و سازمان های مدنی ( در مفهوم عام که شامل سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور می شود) هرچند که از ابتدا از مهم ترین دغدغه های فعالان هریک از این حوزه ها بوده، اما لزوم تفکیک نه تنها نظری، و بلکه عملی و اجرایی آن...
فعالیت هایی از جنس مسکّن

گزینه هایی برای پر کردن جای خالی دولت

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
سازمان های غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد، انجمن های عام المنفعه و فعالیت داوطلبانه، عباراتی هستند که با وجود کاربرد روزانه و مکرّر، به دلیل مبهم بودن تعاریف و تا حدودی خلط با تعاریف دیگر، شناخته شده نیستند و در نظر افراد مختلف به یک معنا و مفهوم به کار نمی روند. این سازمان ها...
گزینه هایی برای پر کردن جای خالی دولت

آسمانی ها چه کسانی هستند؟

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
مروری بر حضور یک سازمان مردم نهاد در رسانه ی دولتی  در هر گروه و جامعه ای، رسانه ها به صورت نسبی بر روی مسائلی تمرکز می کنند که رده های بالایی از مشغله های ذهنی مردم و مسئولان را به خود اختصاص داده باشند؛ چه در تلویزیون به عنوان پرمخاطب ترین رسانه ی جمعی، و چه در رادیو و اینترنت...
آسمانی ها چه کسانی هستند؟

گزارشی از تئاتر احساس آبی مرگ

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در هفته های گذشته نام تئاتر احساس آبی مرگ بسیار شنیده می شد. تئاتری مستند و اجتماعی که موضوع آن، و بیشتر از موضوع، هدف دست اندرکاران آن از اجرا در یکی از شب های نمایش، موجب بر سر زبان افتادن بیش از پیش آن شد. تئاتر در مورد اعدام کودکان در ایران است که با وجود سابقه ی طولانی این مساله،...
گزارشی از تئاتر احساس آبی مرگ

رقابت، عادت عجیب زمینی ها

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«ژان لوئی کورتیس» – نویسنده­ی فرانسوی -  در مقدمه ی کتاب «میرا»، اثر کریستوفر فرانک، در مقابل شیوه ی روایت ولتر که درآن از دید یک آدم بیگانه با فضای داستان به وصف دنیای ناشناخته می پردازد، از شگرد دیگری در داستان نویسی صحبت می کند: « در این شگرد قصه گو شاهدی نیست که از بیرون صحنه...
رقابت، عادت عجیب زمینی ها

سرگذشت بی هویت کودکان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
یکم - نحوه ی احراز تابعیت افراد، با وجود قطعیت لزوم دارا بودن آن، در کشورهای مختلف متفاوت است. هر کشور بر اساس نظام حقوقی و سیاست های بین المللی(خصوصی) خود، شیوه ای را برای اعطای تابعیت به افراد برمی گزیند. طبق یک تقسیم بندی کلی، برخی کشورها سیستم خاک، برخی سیستم خون، و برخی تلفیقی...
سرگذشت بی هویت کودکان

تغییر یا عدم تغییر؛ مسأله این نیست

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«اولین چیزی که در مدرسه یاد گرفتم این بود که بعضی ها احمق اند و دومین چیزی که یاد گرفتم، این بود که بعضی ها احمق ترند.» [1] تنها کافی است پای حرف های نسل پیش در مورد درس و مدرسه بنشینیم، یا سری به داستان ها، کتاب ها و فیلم های روایت گر آن دوره بزنیم. خاطراتی عموماً تلخ، و غالباً همراه...
تغییر یا عدم تغییر؛ مسأله این نیست

دریغ از یک وعده، حتی توخالی

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
خرداد و تا حدودی اردیبهشت ماه، هر چهار سال یک بار، پر از برنامه و وعده است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، متعلق به هر گروه فکری و سیاسی، اهداف و تصمیمات خود را در قالب این وعده ها بیان می کنند و در نظر دارند از این راه مردم را در انتخاب خود ترغیب کنند. عملی بودن این وعده های انتخاباتی،...
دریغ از یک وعده، حتی توخالی

فیلم “پلیس” و مصادیق کودک آزاری

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
موضوع آزار کودکان - اعم از روحی،جسمی و جنسی- و استثمار و قاچاق آنها که روز به روز ابعاد تازه ای می یابد و بر اشکال آن اضافه می شود،  به دلیل محدودیت های فرهنگی و تابوهای موجود در جوامع مختلف، بازتاب  چندانی در فیلم ها و کتاب ها نداشته است. خصوصاً بحث هرزه نگاری و سوء استفاده های جنسی،...
فیلم “پلیس” و مصادیق کودک آزاری
Skyscraper large