Skyscraper large
صفحه نویسنده
شادان
هاشمی

الف+عین+دام

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در سال 1994، هنگامی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، فعالان حقوق کودک بر این باور بودند که این اقدام می تواند پایانی باشد بر سیر اعدام کودکان در سالهای قبل. اما اعدام منوچهر طاهریان در سال بعد، نشان داد که هنوز تا توقف کامل این امر، راه زیادی باقی است. بنابر آمار رسمی سازمان...
الف+عین+دام

تصورات عامیانه، ناقض حقوق بشر

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در تعاريف ارائه شده از حقوق بشر و تحديد مرزهاي معنايي آن، در نگاهي گذرا به اسناد حاوي اين حقوق، چه در قوانين بين المللي و چه در قوانين داخلي، به نظر همه چيز كامل و تمام است: حقوق بشر، مجموعه حقوق ابتدايي و اساسي و عام و جهان شمول است كه براي همه ي افراد بشريت، بدون توجه به رنگ، نژاد،...
تصورات عامیانه، ناقض حقوق بشر

سازمان بهزیستی کشور و رویکرد آن نسبت به کودکان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
سازمان بهزیستی کشور، از جمله نهادهای دولتی است که در سال 1359، از ادغام 16 سازمان و موسسه ی خیریه تشکیل شد. هدف این سازمان گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیش گیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه کم درآمد جامعه بوده است و همانگونه...
سازمان بهزیستی کشور و رویکرد آن نسبت به کودکان

فعالیت های صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
علیرغم آن که بارقه هایی از ظهور سازمان های بین المللی در قرن هجدهم دیده می شود، اما گسترش و فعالیت این سازمان ها به گونه ای که امروزه شاهد آن هستیم مرهون اتفاقات قرن بیستم، به ویژه دو جنگ جهانی به وقوع پیوسته در این قرن است. ایده ی تشکیل این سازمان ها با هدف برقراری صلح و امنیت بین...
فعالیت های صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)

مسائل کودکان در سینمای میشل هانکه

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
مفاهیم و مباحث مطرح شده در مسائل حوزه ی کودکان، با وجود گذشت دهه ها فعالیت مستمر فعالان حقوق کودک و سازمان های تخصصی ملی و بین المللی در سطوح مختلف، هم چنان در هاله ای از ابهام و کج فهمی قرار گرفته اند. این عدم آگاهی و ناآشنایی با موقعیت صحیح و واقعی کودکان و مقتضیات و الزامات کار...
مسائل کودکان در سینمای میشل هانکه

حقوق کودک در جهان، از گذشته تا کنون

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
عموم فعالان حقوق کودک و  هم چنین سازمان ها و نهادهای تخصصی مرتبط با مسائل کودکان بر این باورند که توجه به حوزه ی حقوق کودکان و اتخاذ اقداماتی در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها، مربوط به دو دهه ی پایانی قرن بیستم می باشد. زمانی که کنوانسیون حقوق کودک  از جانب سازمان ملل متحد به تصویب...
حقوق کودک در جهان، از گذشته تا کنون

نگاهى به شرایط و پیامدهاى فرزندخواندگی در جهان

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
پذیرفتن سرپرستی کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، تصمیمی است که در هر مرحله مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد و  این ارزیابی ها تنها محدود به زوج درخواست دهنده نیست. بلکه سازمان محل نگهداری کودک( سازمان هایی مانند بهزیستی) خانواده ی پیشین وی (در صورت وجود) ارگان های مسئول از لحاظ قانونی،...
نگاهى به شرایط و پیامدهاى فرزندخواندگی در جهان

کودکان سوری، وارثان بی نصیب دخالت های بشردوستانه

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
جنگ، مجموعه ای است از تمامی نقاط تاریک یک تاریخ. تیره ترین لحظات تاریخ اجتماعی یک ملت را می توان در جنگ ها و درگیری های آن یافت، ماه ها و سال هایی که تمام ابعاد حیات انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد، تا جایی که دیگر بعدی نباشد، و حتی حیات و انسانی نباشد. در چنین شرایطی، زیست خالی از...
کودکان سوری، وارثان بی نصیب دخالت های بشردوستانه

تصورات عامیانه، ناقض حقوق بشر

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
در تعاريف ارائه شده از حقوق بشر و تحديد مرزهاي معنايي آن، در نگاهي گذرا به اسناد حاوي اين حقوق، چه در قوانين بين المللي و چه در قوانين داخلي، به نظر همه چيز كامل و تمام است: حقوق بشر، مجموعه حقوق ابتدايي و اساسي و عام و جهان شمول است كه براي همه ي افراد بشريت، بدون توجه به رنگ، نژاد،...
تصورات عامیانه، ناقض حقوق بشر

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مفهوم مخالف آن

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
قانون اساسی، اصیل ترین و بنیادی ترین قانون هر کشور است. با وجود تفاوت هایی که از لحاظ ساختار، مرجع تصویب کننده و محتویات آن در هر کشور بنا به شرایط سیاسی هر یک وجود دارد، اما عموماً این قانون اساسی است که خط مشی های کلی هر نظام را تعیین می کند و به عبارتی می توان گفت مادر قوانین دیگر...
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مفهوم مخالف آن
Skyscraper large