Skyscraper large
صفحه نویسنده
پرستو
زرگنده

پافشاری مشتاقانه بر روز جهانی حقوق بشر

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«مارشِت» مشتاقانه در انتظار انتخاب اولین نخست وزیر زن در اتیوپی است. این دختر هفده ساله بشاش می گوید:«زنان هم مانند مردان می توانند هر کاری را انجام دهند». او مصر و بی تاب است. مارشت آماده است تا جهان را در دست بگیرد و تصمیم دارد که اگر چیزی مانع تلاش او برای تحقق حقوق بشر باشد، آن...
پافشاری مشتاقانه بر روز جهانی حقوق بشر

فشار برای داشتن مدارسی بهتر

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
هزاران نفر از کودکان در این هفته به طور یک دست با  کفش های سیاه  به سمت  تالار شهر راهپیمایی کردند. گروهی  از پسران و دختران  مدارس مناطق  مختلف از سراسر این شهرستان ساحلی با لباس های مرتب،  ژاکت های ورزشی و دامن های پلیسه دار از چندین منطقه شهر عبور کرده و راهپیمایی کردند. آنها...
فشار برای داشتن مدارسی بهتر
Skyscraper large