Skyscraper large
صفحه نویسنده
نرگس
جودکی

انتقاد از مجوز “ازدواج فرزندخوانده با سرپرست”

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
مجلسیان روز یکشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله فرزند‌خواندگی در شناسنامه کودک قید می‌شود. کارشناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند...
انتقاد از مجوز “ازدواج فرزندخوانده با سرپرست”
Skyscraper large