Skyscraper large
صفحه نویسنده
ادنا
سپهری

ان جی او ئیزه کردن مبارزه!

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
مطلبی كه می خوانید بخشی از سخنرانی بلند «آرونداتی روی» تحت عنوان قدرت مردمی در عصر امپریالیسم است كه در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۰۴ در سانفرانسیسكو ایراد شد. بخش كوتاهی كه در اینجا ترجمه شده در رابطه با نظرات جالب او در مورد NGOها می باشد. روی اهل هند است و با رمان «خداوند خرده ریزها» كه جایزۂ...
ان جی او ئیزه کردن مبارزه!
Skyscraper large