Skyscraper large
صفحه نویسنده
بنیامین
صدر

سهمیه بندی جنسیتی از آغاز تا امروز

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها طرحی است که در مجلس هفتم شورای اسلامی ارائه شد و به موجب آن سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری باید محدودیت‌هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال می کرد. این طرح با شعار «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران...
سهمیه بندی جنسیتی از آغاز تا امروز
Skyscraper large