Skyscraper large
صفحه نویسنده
امید
نیکخواه

ازدواج با فرزند خوانده: قانون عقب تر از عرف جامعه

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
مساله مربوط به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از مسائلی است که همزمان باید هم در حوزه کودکان تحلیل شود و هم در حوزه زنان. آمارهای رسمی درباره ازدواج کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نیز موید این امر هستند. طبق آمارهای مربوط به سرشماری مسکن و نفوس سال 1390، ۱۲ هزار و ۸۳۸  پسر و  ۴۶ هزار و...
ازدواج با فرزند خوانده: قانون عقب تر از عرف جامعه

مقابله با خشونت در بزرگ­ترین زندان نوجوانان اروپا

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
جوانانی که در بازداشت به سر می­برند، تقریباً ده برابر بیش­تر از بزرگ­سالان در معرض خطرات ناشی از تجاوز، درگیری و نزاع­ قرار دارند.[1] «نیوز نایت»[2] با تعدادی از متخصصین زندان «هیندلی» - بزرگ­ترین زندان جوانان در اروپا – واقع در شمال غربی انگلستان که با رفتارهای خشن­ترین مجرمان...
مقابله با خشونت در بزرگ­ترین زندان نوجوانان اروپا

حق کودکان در ایران

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
توجه به کودکان و نیازهای آن­ها از جمله موضوعات مهم کشورهای جهان به شمار می­رود. از این رو در عصر حاضر پرداختن به مسائل کودکان و به طور کلی مفهوم کودکی از جمله دغدغه­های بسیاری از اندیشمندان، هنرمندان، روشنفکران و فعالین اجتماعی و سیاسی است. تولیدات هنری، گزارش­های خبری، مقالات...
حق کودکان در ایران
Skyscraper large