Skyscraper large
صفحه نویسنده
محراب
مهاجر

چرا کودکان به دار و دسته های خیابانی می پیوندند

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
«پیتر اسکات» در گزارش های خود، به مأموران مدرسه ی پزشکی اعلام کرد که تنها هفده نوجوان از صد و پنجاه نوجوان بزه کار که با آن ها مصاحبه شده است، به دارو دسته های خیابانی پیوسته اند. با این وجود بر طبق تجربیات من، تقریباً هر پسربچه ی دبستانی در لندن – که محل کار و اقامت من بود – از...
چرا کودکان به دار و دسته های خیابانی می پیوندند

آغوش سرد خیابان!

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
اگر قرار باشد تا از بین شخصیت­های فیلم­ها و رمان­هایی که تا امروز شانس دیدن­ یا خواندشان را داشته­ام، دو نفر را انتخاب نمایم بدون تردید اولی آر.پی. مک مورفی – قهرمان فیلم پرواز بر فراز آشیانه­ی فاخته – خواهد بود و دومی هولدن کالفید قهرمان رمان ناطور دشت! مک مورفی و کالفید شباهت­های...
آغوش سرد خیابان!
Skyscraper large