Skyscraper large
صفحه نویسنده
اردلان
فرهمند

نگاه به «دیگری»، تفاوت نظام آموزشی غرب و خاورمیانه

پنجشنبه | 12 دی 1392 | 2 ژانویه 2014 | ضميمه هفتگى | شماره 30
کشورهای مختلف در این نقطه منحصر به فرد از کره زمین، نقاط مشترک و تفاوت بسیاری با هم و باجهان خارج از خود دارند. یکی از مهترین عناصری که این شباهت و تفاوت‌ها را بین کشورهای خاورمیانه و دنیای اطراف آن ایجاد می‌کند، نظام آموزشی در کشورهای این منطقه است. در این رابطه به سراغ دکتر...
نگاه به «دیگری»، تفاوت نظام آموزشی غرب و خاورمیانه
Skyscraper large