Skyscraper large

هى قصه ذهن خیالپردازم…

ert89r7887r

منصور رحبانى

ترانه ‌ام برای کودکان و کودکی ست

برای خنده های بی‌ گناه خجول

برای پسرانی که خاک بازی می‌ کنند

و صدایشان هزار در از قصه های شرق سودا زده باز می کند

ترانه ام برای کودکی ست و کودکان

 

ترانه ام پرنده ای ست که ندا می دهد:

در شرق محرومیت، شکوفایی ندارد

چرا برای کودکان سرزمینم

مثل کودکان سرزمین های دیگر، مهربانی در کار نیست؟

 

کودکان عرب در جنگ متولد می شود

کودکان عرب در جنگ بزرگ می شوند

 

به ترس و قهرمان پروری عادت کرده‌اند

بدون عشق، بدون تاریخ، بدون کودکی

 

فردا آبی آسمان سر می زند

فردا… فردا… کودکان ما صبح خواهند بود

خوب زندگی خواهند کرد وُ درس خواهند خواند و می بخشند

تا صلح در همه جا سایه بگستراند

 

کودکان ما، امید ما هستند

آن ها تغییر آینده خواهند بود

تغییر آینده خواهند بود

                     در جست و جوی آزادی

***

هی قصه ذهن خیالپردازم…

هی قصه ذهن خیال پردازم…

هی قصه ذهن خیال پردازم…

دل خوشی کودکیم بودی و می مانی…

فردا آبی آسمان سر می زند

فردا… فردا… کودکان ما صبح خواهند بود

خوب زندگی خواهند کرد وُ درس خواهند خواند و می بخشند

تا صلح در همه جا سایه بگستراند

 


  • شاعر: منصور رحبانی
  • آهنگساز و تنظیم کننده: اسامه رحبانی
  • خواننده: کارول سماحه
  • ترجمه از: حمید فراهانی
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large