Skyscraper large

معجزه های موجز

dfg9877dfg

عباس تربن

این میدان‌های زشت

می‌توانستند زیبا شوند

طوری که ماشین‌ها سرشان

از فرط تماشا گیج برود 

 

تأترهای متروک می‌توانستند

راه سکوت را بند بیاورند

با صف‌های بلند گفت‌وگو 

 

پیاده‌روها می‌توانستند

پر شوند از پاهای بی‌عجله

چشم‌ها می‌توانستند

باز شوند به دیدن

لب‌های دوخته

رو به «روز به خیر!»  

پارک‌ها می‌توانستند

از بی‌کسی دربیایند

تا بر نیمکت‌هایشان

مثل جوانه‌کردن شاخه‌ای خشک

خنده‌های بعید سبز شود 

 

از بادکنک‌فروش‌ها می‌شد

وقت سر خاراندن را هم خرید

تا گم شوند همه‌جا

در صورتی و زرد، صورت‌ها 

 

اگر مسأله، تنها توان بود،

عشق یک‌تنه می‌توانست

با دست‌های خالی

تنها با دست‌های جفت‌شده

آویزوار

تزئین کند همه‌جا را!

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large