Skyscraper large

بچه های اعماق

-ahmad shamlo - احمد شاملو

احمد شاملو

در شهر بی‌خیابان می‌بالند

در شبکهٔ مورَگیِ پس‌کوچه و بن‌بست،

آغشتهٔ دود کوره و قاچاق و زردزخم

قاب رنگین در جیب و تیرکمان در دست،

بچه‌های اعماق

بچه‌های اعماق

باتلاق تقدیر بی‌ترحم در پیش و

دشنام پدرانِ خسته در پشت،

نفرین مادرانِ بی‌حوصله در گوش و

هیچ از امید و فردا در مشت،

بچه‌های اعماق

بچه‌های اعماق

 

بر جنگل بی‌بهار می‌شکفند

بر درختان بی‌ریشه میوه می‌آورند،

بچه‌های اعماق

بچه‌های اعماق

با حنجره‌های خونین می‌خوانند و چون از پا درآمدند

درفشی بلند به‌کف دارند

کاوه‌های اعماق

کاوه‌های اعماق

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large